Rockfeather: Synergie en daadkracht door de organisatie heen

Werken aan effectieve teamdynamiek en een hecht leiderschapsteam

Rockfeather is een snel groeiend en succesvol consultancybureau met expertise in diverse data-technologieën. Het leiderschapsteam én de consultants van Rockfeather wordt sinds juli 2022 begeleidt door Heartcore-Lab van Agavni Jessaijan. Zij benaderde ons in het najaar van 2023 met het verzoek om een aanvullende tweedelige training voor Rockfeather te organiseren. De uitdaging? Het ontwikkelen van een betere teamdynamiek en een sterk leiderschapsteam binnen de organisatie.

 

Deel 1: Effectiever samenwerken en meer verbondenheid

Het is een herkenbare uitdaging voor veel consultancies en projectorganisaties: wanneer je werknemers veel op pad zijn voor klanten, ligt de focus vooral op de buitenwereld en minder op de interne organisatie. Ook Rockfeather zag dat gebeuren: hoewel de medewerkers gemiddeld 1 dag per week tijd besteden aan interne projecten en er in principe voldoende capaciteit voor werd vrijgemaakt, waren ze hierin onvoldoende efficiënt. De oorzaak: waar in klantprojecten iedereen heel goed wist wat hij/zij moet doen, was dat bij interne activiteiten te vaak onduidelijk. Taken, rollen en verantwoordelijkheden waren niet goed gedefinieerd en mensen konden elkaar er daarom niet goed op aanspreken. Het gevolg: teveel dingen werden dubbel, of juist niet, gedaan. Zonde, natuurlijk. 

 

In onze training gingen we daarom aan de slag met een aantal praktische opdrachten waarin de teamdynamiek heel zichtbaar werd. Hoe gedragen medewerkers zich onderling; hoe gaat men om met onduidelijkheden en hoe spreken we elkaar aan? Door samen te reflecteren op de opdrachten, werd zo ook de cultuur expliciet gemaakt.

 

Een situatie die veel andere teams ook zullen herkennen is bijvoorbeeld het overstemmen van bepaalde teamleden. In de hectiek van het moment, of juist de waan van de dag, wordt lang niet altijd geluisterd of gekeken naar de juiste personen: de roleigenaar of verantwoordelijke, of simpelweg de gene met de meeste kennis of ervaring. In zo’n situatie is het belangrijk om te zien hoe teamleden reageren: vaak worden mensen stil of haken zelfs helemaal al. “Naar mij wordt toch niet geluisterd”. 

 

Deze dynamieken zijn vaak zo normaal geworden voor medewerkers, dat ze bijna niet meer opvallen. In onze trainingen maken we ze zichtbaar; benoemen we wat we zien en bespreken we met het team wat er gebeurt – en hoe mensen dat ervaren. Daarmee maken we patronen in één keer heel expliciet, waardoor mensen er ook echt mee aan de slag kunnen. Bovendien merken we vaak dat door een dergelijk patroon bloot te leggen, mensen zich beter gezien en begrepen voelen, hetgeen het groepsgevoel per direct versterkt.

Deel 2: Leiderschapstraining

In een snelgroeiende organisatie is een sterk leiderschapsteam essentieel. Een team dat niet alleen de juiste kennis en vaardigheden heeft, maar ook echt als een team functioneert. We gingen daarom met het nieuwe leiderschapsteam van Rockfeather aan de slag om hun teamband te versterken, als onderdeel van een groter leiderschapsprogramma dat Heartcore Lab faciliteerde. 

Tijdens een nachtelijke training namen we het team mee voor een praktische opdracht waarbij we iedereen volledig uit hun comfortzone haalden: Ze moesten als groep, ‘s avonds, buiten en in het donker, een opdracht voltooien. Niemand had een dergelijke situatie al eens meegemaakt en de omstandigheden zorgden voor (lichte) stress natuurlijk, want een beetje spannend was het zeker.

Dat doen we niet omdat we dat leuk vinden: Door het team uit hun comfortzone te halen en in een uitdagende en stressvolle situatie te plaatsen, vallen mensen automatisch terug in hun primaire gedrag. Daarmee wordt mogelijke wrijving binnen het team al snel zichtbaar. In onze trainingen maken we ook dit weer expliciet en helpen we mensen om, naast dit bij zichzelf en elkaar te signaleren, zich kwetsbaar op te stellen en in de groep bespreekbaar te maken.Deze gedeelde ervaring vormde een krachtige basis voor toekomstige interacties op de werkvloer.

Frenk, eigenaar en trainer van Threefront: “Door samen deze opdracht te doen en te reflecteren op ons eigen en elkaars gedrag, creëer je een metafoor die je later ook kunt gebruiken. Wanneer het team dan weer voor een uitdaging staat of in een stressvolle situatie komt, hoor je mensen vaak teruggrijpen op onze training: Hoe hebben we dat toen gedaan?”

De winst: samen sterker

Over teamdynamiek en samenwerken is genoeg gezegd en geschreven. Het succes van deze trainingen zit ‘m juist in het concreet en tastbaar maken van groepsdyniek door middel van praktische opdrachten. Dat biedt niet alleen een sterke basis (expliciete voorbeelden) om mee aan de slag te gaan, de bijzondere en gedeelde ervaring op zich zorgt ook voor verbondenheid. Het resultaat: een team dat beter en fijner samenwerkt, omdat iedereen weet wat je aan elkaar hebt en incidenten beter en sneller besproken kunnen worden. En dat is belangrijk, want daarmee kan het ambitieuze team van Rockfeather alleen maar verder groeien!