Whitepaper Holacratisch werken

In een organisatie zonder managers, is iedereen verantwoordelijk.

Holacratisch werken is een manier van werken waarbij afstand wordt gedaan van de traditionele, hiërarchie in organisaties. Er is dus geen harkjes-structuur, zelfs niet een hele platte. In plaats daarvan worden er rollen gecreëerd die door individuen worden vervuld. Die rollen richten zich op heel concrete taken, bijvoorbeeld het werven van nieuw personeel of het beheren van het social media account.